Price:
£14
Menu:
Author:
Amy Wray

Steak, garlic prawns, bacon & mozzarella with tarragon remoulade